Separatoare de namol si hidrocarburi

Epurarea apelor este un proces complex de retinere si neutralizare a substantelor nocive dizolvate, in stare coloidala sau de suspensii, prezente in apele uzate industriale si orasenesti, care nu sunt acceptate in mediul acvatic in care se face deversarea apelor tratate si care permite refacerea proprietatilor fizico-chimice ale apei inainte de utilizare.

Epurarea apelor uzate cuprinde doua mari grupe de operatii succesive: retinerea sau neutralizarea substanĊ£elor nocive sau valorificabile prezente in apele uzate; prelucrarea materialului rezultat din prima operaĊ£ie. Astfel, epurarea are ca rezultate finale: ape epurate, in diferite grade, varsate in emisar sau care pot fi valorificate in irigatii sau alte scopuri; namoluri, care sunt prelucrate, depozitate, descompuse sau valorificate. Separatoarele de namol sunt echipamente utilizate pentru preepurarea apelor uzate impurificate cu uleiuri minerale si hidrocarburi, inainte de a fi reintroduse in circuitul lor natural, avand ca scop principal protejarea mediului inconjurator. Echipamente de tipul separatoare de namol au aplicatii in diferite segmente de activitate: parcari si platforme exterioare betonate, spalatorii auto, depozite si garaje.

Utilizarea separatoarelor de namol si hidrocarburi asigura calitatea apelor evacuate conform normativelor in vigoare. In separatoarele de namol, are loc decantarea gravitationala a namolului. Conform standardelor impuse de Uniunea Europeana, orice spalatorie auto, service, statie de carburanti platforme industriale, trebuie sa aiba rigole, deznisipatoare si sisteme de pre-epurare cu separator si decantor de produse petroliere, pentru a preveni poluarea mediului cu produsele petroliere folosite in activitatea curenta. Avantaje ale utilizarii unui separator de namol: capacitate foarte mare de decantare (pot fi eliminate si impuritati de dimensiuni microscopice; in afara de purjarea periodica nu necesita intretinere (fara curatire sau schimbare filtru); purjarea impuritatilor se face intr-un timp foarte scurt (de cele mai multe ori poate fi facuta in timpul functionarii instalatiei, nefiind necesara montarea unui by – pass sau robinet); nu obtureaza circulatia agentului termic; durata de utilizare coincide cu durata de viata a instalatiei.

In vederea efectuarii unei alegeri corecte a unui separator de namol, se vor parcurge urmatorii pasi: se determina diametrul conductei instalatiei unde urmeaza sa fie montat, se determina debitul agentului termic.